Projekt 2022


Fönsterbyte Erstagatan 2-4, Sundsvall

Byte av 21 st fönster på vår kontorsfastighet i Sundsvall. Fler byten är att vänta under de kommande åren.

Målning av burspråk på Erstagatan 2, Sundsvall

Målning av burspråken utmed nedre fasaden på kontorsfastigheten i Sundsvall. Ger tillsammans med fönsterbytet ett välbehövligt lyft av fasaden mot stan. 

Laddboxar i Forsa och Sundsvall

Nya laddboxar för våra hyresgäster på Lundvägen i Forsa och Hillstavägen i Sundsvall. Vi kommer fortsätta bygga ut laddboxar de kommande åren då både Bergsjö och Sollefteå knackar på dörren..

Ny utebelysning Storsvängen, Sollefteå

Byte av 18 st utelampor inne på området Storsvängen 7 och 8. Resultatet var lyckat och innebär både ökad trivsel och energibesparing.

Markarbeten på Lundvägen 41-49, Forsa

Utgrävning av befintligt buskage och snyggat till ytan på Lundvägen 41 och 49.

Fasadmålning Storgatan 4, Bergsjö

Målning av fasaden på "Söderlundska huset" i Bergsjö.

Asfaltering på Storgatan 4, Bergsjö

Asfaltering av parkeringsplats.

Bergvärme Storsvängen, Sollefteå
Installation av bergvärme på byggnad 7D.