Presentation

SP Fastigheter i Sundsvall AB har sitt kontor i egen fastighet i Sundsvall. Adressen är Erstagatan 2. I Sundsvall förmedlar bolaget också motorvärmarplatser i hörnet Bergsgatan/Parkgatan.

Efter Storgatan i Sollefteå äger SP Fastigheter CityGallerian (8 butiker och en cafeteria) och en fastighet med 9 lägenheter, butiks- och kontorslokaler. Dessutom har företaget en fastighet som hyrs ut till socialtjänsten för gruppboende.

I Sollefteå ingår i innehavet två fastigheter med totalt 42 lägenheter, allt från ettor till fem rum och kök med tillhörande motorvärmarplatser/carportar.

I Forsa strax utanför Hudiksvall äger SP Fastigheter två fastigheter med 28 lägenheter och en lokal för gruppboende där Hudiksvalls kommun är hyresgäst.

Bolaget har också förvärvat en fastighet i Bergsjö, Nordanstigs kommun som innehåller 20 lägenheter.

Vi som arbetar i företaget heter Per Hägglöv, Marie Ambrosson och Erica Utter.