Presentation

SP Fastigheter i Sundsvall AB har sitt kontor i egen fastighet på Erstagatan 2 i Sundsvall. Fastigheterna på Erstagatan i Sundsvall rymmer även kontorslokaler för ytterligare 3 hyresgäster samt motorvärmarplatser.

Sollefteå

På Storgatan 55 äger SP Fastigheter en fastighet med 12 lägenheter, butiks- och kontorslokaler, samt motorvärmarplatser. 

På Storsvängen 7-8 har SP Fastigheter hyresbostäder, totalt 42 lägenheter, i storlekar 1:a till 5:a med tillhörande motorvärmarplatser/carportar.

Hudiksvall

I Forsa strax utanför Hudiksvall äger SP Fastigheter två fastigheter med 28 lägenheter och en lokal för gruppboende där Hudiksvalls kommun är hyresgäst.

Nordanstig

I Bergsjö, Nordanstigs kommun, äger bolaget en fastighet med 20 hyresrättslägenheter.