SP Fastigheter i Sundsvall AB

Vårt kontor finns på Erstagatan 2 i Sundsvall. Vi äger fastigheter i Sundsvall, Sollefteå, Nordanstig och Hudiksvall.

I Sundsvall har vi kontorslokaler och förmedlar motorvärmarplatser, medan i Sollefteå hyr vi ut affärslokaler, bostäder och motorvärmarplatser. I Forsa utanför Hudiksvall och i Bergsjö, Nordanstigs kommun hyr vi ut bostäder.

SP Fastigheter är huvudsponsor till Ingrid Thulin stipendiet  som delas ut årligen under Nipyreveckan i Sollefteå.

SP Fastigheter i Sundsvall AB kan erbjuda sina hyresgäster autogiro. En kostnadsfri service. Läs mera om denna produkter här intill under rubrik "Just nu kan vi erbjuda".

Vi har påbörjat projektering av ett flerfamiljshus i 12 våningar "Nyproduktion City Sundsvall". Se perspektiv, sektion och situationsplan.Lägenheterna kommer att säljas som bostadsrättslägenheter och heter Brf Stenhammaren. Vill Ni läsa mer om projektet klicka på länken till höger "Bostadsrättslägenheter  Sundsvall" eller gå in på BRF Stenhammarens egen hemsida www.brfstenhammaren.se . För vidare information kontakta Mäklarhuset:  

Katarina Bufvers 070-314 51 00 katarina.bufvers@maklarhuset.se 

Länk till Mäklarhuset

ST artikel 20160408

ST artikel 20150422

Hemsida: Netside Media AB